Båtbottenfett

Min båt efter upptagning (maj-sept)

En viss agletillväxt vid vattenlinjen

Giftfri båtbotten

 

Av Trygve Engelbert, Stockholm, ver 20150309

 

Detta dokument beskriver tillämpning av giftfritt fett för att skydda båtbotten mot havstulpaner. Dokumentet är skrivet  frågor och svar på många av de frågor som ställs under den tid jag utvecklade applikationen med fettet.  Har ni fler frågor kan ni mejla till mig på trygveboat@gmail.com, telefon : 0709 31 2910. Syftet med dokumentet är att få igång en testverksamhet i större skala. Se vidare dokument försök med båtfett.

 

 

Hur fungerar Giftfritt båtbottenfett?

 

Den patenterade tekniken bygger på att skapa ett fysikalisk yta som inte är attraktiv för påväxt av framförallt havstulpaner men även alger.

Den patenterade tekniken bakom Giftfritt båtbottenfett bygger de fysikaliska egenskaperna för fett inte är attraktivt som yta för havstulpaner.

I vilka farvatten kan jag använda Giftfritt?

Kan användas i alla farvatten.

Vilken typ av båt passar den bäst för?

Passar bäst för båtar som kör under 25 knop.

 

Är Giftfritt båtbottenfett en mjuk eller hård färg?

Giftfritt är ett mjuk fett som behåller sin konsistens i vatten.

Färgar Giftfritt båtbottenfett av sig?

Nej, det är en mjuk fet som kladdar av sig vid beröring. Går att ta bort med tvål o vatten.

Hur fort kan jag åka med Giftfritt båtbottenfett på min båt?

Giftfritt har inte noterat någon negativ effekt på fart upp till 33 knop och heller inte bränsleförbrukningen.

 

Dra fettet mer bränsle än andra färger?

Nej, fettet i sig har ingen betydelse för bränsleförbrukningar.  Det är endast yrans "råhet och struktur" som påverkar motståndet ( jmf havstulpaner på skrovet ) Är ytan jämn och slät så har det ingen betydelse vilken färg/fett som används . Fett borde täppa till porer vilket skulle kunna förbättra motståndsegenskapen på skrovet. Detta enligt Prof H Alfredsson KTH.

 

Kan jag använda Giftfritt båtbottenfett på drev och andra metallytor?

Ja, Giftfritt innehåller inga metaller och genererar därmed inga galvaniska strömningar.

 

Måste jag måla om med Giftfritt båtbottenfett varje år?

Ja, du behöver måla ett lager varje år för att säkerställa funktionen under en hel båtsommar.

 Färgens proteiner konsumeras av mikroorganismer i vattnet. 

Det gamla lagret behöver ej tas bort.

 

Kan jag ta bort fettet?

Ja, använd såpa och vatten.

Är målarverktygen avgörande för funktionen?

Nej.

Kan jag måla Giftfritt bottenfärg på alla tidigare underlag?

Ja  - ingen förbehandling behövs. Ytan skall dock vara torr.

 

Skall jag måla någon Primer på min befintliga primer?

Det behövs inte någon Primer.

 

Har Giftfritt skydd mot vatteninträngning (Osmos) i plast?

Nej. Så kallade ”Epoxyprimer” måste först användas i ett flertal lager för att uppnå denna funktion.

Vad händer om jag målar under rekommenderade sju (7) grader?

Färgen blir inte förstörd men mer svårarbetad (tjockare).

Är det viktigt med god ventilation vid påmålning?

Nej, det finns ingen avdunstning. Kan därför användas inomhus utan att skyddsmask behöver användas.

 

Hur skall jag hantera färgrester som släpper från skrovet vid tvätt efter upptagning?

Giftfritt båtbottenfett består av naturliga råvaror och kan sparas från en säsong till nästa. Behöver man bli av med överskott så lämnas de till vanlig miljödepå.

Tvättar du av en båtbotten målad med Giftfritt som sitter på en tidigare giftfärg bör du stå på en spolplatta då den gamla färgen kan läcka gifter.

Om du renskrapar båten från en gammal traditionell bottenfärg bör du lägga en press under båten så du kan samla ihop dessa färgrester och lämna in dessa som miljöfarligt avfall

Vilka kulörer finns av Giftfritt båtbottenfett?

Sommaren 2011 finns en kulörer som är gul. Om man anser att borden inte skall exponeras av det gula fettet av estetiska skäl kan man måla vattenlinjen med en vanlig bottenfärg. Utsläpp av gifte reduceras likväl i betydande grad.

Är Giftfritt testat av något certifierat organ?

Ja, komponenterna i Giftfritt är klassificeras som Yellow Y1 (dvs helt biologskt nedbrytbar) enligt norsk offshore miljöriktlinjer, baserat på HOCNF dokumentation. Klassificeras som E enligt CEFAS registreringsnummer 23.256. Utvecklad med förnyelsebara material och naturliga mineraler. Uppfyller även kraven för SS 15 54 70 nivå B Svensk standard.

 

Vilka ämnen finns i fettet?

Det består av tvål och nedbrytbar ester samt en minral (lera).  Biologiskt nedbrytbar, (förutom leran) Blir till "mat" til mikrober och omvandlas i slutänden till koldioxid och vatten.

 

Varför skall jag använda Giftfritt båtbottenfett?

Giftfritt båtbottenfett är helt fri från giftiga tungmetall(metalloxider) såsom Zink, Koppar, Tenn, Krom , Kvicksilver, Arsenik, etc. och andra skadliga kemikalier. Giftfritt bygger på en fysikalisk teknik. Produkten innehåller organiska råvaror. Om du använder Giftfritt kan du vara säker på att inte sprida gifter i havet under båtsäsong eller på marken vid arbete med din båt.

 

Kan jag använda vilket fett som helst?

Alla fetter har i regel den egenskapen att det inte fastnar havstulpaner på den feta ytan. Vanliga koncistensfetter till motorer, växellådor mm baseras dock alltid på metaller, såsom bly, koppar, molybden mm som kommer att läcka ut. De är helt enkelt giftiga. Använd inte dessa fetter!

Varför är metaller farliga?

Gifter som finns i andra bottenfärger orsakar skada i våra vatten. Koppar är exempelvis skadlig för bland annat blåstången i Östersjön. Blåstången är en mycket viktig miljö för fiskarnas yngel. Zinkoxid är giftigt för vattenlevande organismer.

Metaller är grundämnen som inte är nedbrytbara. De viktigaste i hälso- och miljösammanhang är arsenik, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, nickel, tenn, vanadin och zink.

Metaller utgör viktiga komponenter för att djur och växter ska kunna leva och fungera normalt. Ofta behövs endast mycket små mängder. Men metaller kan samtidigt vara mycket skadliga och giftigheten beror helt på mängd och koncentration. Metaller kan ackumuleras i organismer och kan påverka t.ex. på snäckors fortplantningsförmåga. Djur högt upp i näringskedjorna som säl, havsörn kan också få bestående skador av dessa gifter.

 

 

Vad är HOCNF?

Är en marinstandard för klassificering av ”miljövänligthet” på produkter som exponeras till havs. ( Harmonised Offshore Chemical Notification Format) och används i länder runt Nordsjön.


Klassificering av ”giftighet” enligt.

 

Båtbottenfet har klass Y1 dvs helt biologiskt nedbrytbar.

 

 

Vad är CEFAS?

Centre for Enviroment Fischeris and Aquacultuture Science

Är ett brittisk institut som bevakar miljöfaror i allmänhet och marin miljö i synnerhet.

 

Har det testats i Sverige?

Ja , på Stockholms universitet har fettet testats av Doc. Britta Eklund, som genomfört testet enligt vedertagen metod. Slutsatsen var Citat;  ”Resultatet av testet visar att lakvatten från färgen inte signifikant skiljer sig från kontrollen och kan därmed inte anses ha någon avgörande gifteffekt på testorganismen.” Fullständig rapport kan ni från från mig.

 

 

Vad säger kemikalieinspektionen?

Kemikalieinspektionen har jag kontinuerligt haft kontakte med och de hänvisar till att då min produkt har fysikaliska egenskaper som mekanisk för att förhindra havstulpaners påväxt så lägger de inga aspekter på produkten.

 

 

Vad kostar det?

Just nu ligger priset på 385 kr/kg. ( Inkl moms , exkl frakt= ca 40 kr)

 

Dosering och applicering

Hur applicerar man färgen?

För att lägga på substansen behövs enbart att skrovet är tort. Ingen primer eller annan behandling är nödvändig. Gammal färg kan sitta kvar. Det åtgår ca 1,5  kg till en 5,5 meters båt. Bäst är om fette är lite varmt, då det stelnar med fallande temperatur. Ytor som målas som inte ligger i vatten stelnar med tiden. ( Efter en säsong)

Om man absolut vill att båten skall se snygg ut över vattenlinjen kan man måla den med traditionell bottenfärg. Även om det är giftig så minskar man utsläppen avsevärt då ytan är väsentligen mindre som exponeras av vatten.

Själv lever jag med att det växer lite alger på skrovet vid vattenlinjen i slutet av sommaren. Ingen verkar bry sig i alla fall. Det har aldrig växt under båten.

Påväxt av alger vid vattenlinjen är lätt att spola bort. Bäst är det med en högtycksspruta men det går även med vanlig trädgårdsslang.

Man läggen på fettet med en vanlig pensel. Inte för tunt då fettet kommer att förgås under säsongen.. Ju längre man ligger i ju mer fett går åt. Det räcker med en strykning. Och båten är klar för sjösättning.

OBS. Båten blir hal varför man bör se upp att den inte ”halkar” eller glider av på fel vis..

Vid upptagning av båten, spolar man av den med vatten på de ställen som algtillväxt. Sporadiska havstulpaner, särskilt vid kanter, kan förekomma. Skrapa bort dem. Ingen ytterligare behandling krävs.

 

Mina erfarenheter

Jag har nu under flera år inte behövt använda giftiga båtbottenfärger. Vist har jag haft problem och stött på grund så att säga men nu har jag kommit fram till den produkt som passar bäst.

Några negativ sidor finns givetvis. Här är några:

 

  • Ful nyans. Just nu finns det enbart i en gul nyans vilket inte ger ett estetisk bra resultat.
  • Alger på akterspegeln. I slutet på säsongen får jag en algtillväxt längs vattenlinjen och på akterspegeln. Lätt att spola bort.
  • Hal. Var försiktig vis sjösättning och sliptagning
  • Dyr, just nu inte billigare än vanliga bottenfärger. (Just nu 385 kr/kg)

 

Nedan visar jag hur min båt ser ut vid sliptagning .Jag har låtit min båt ligga i Stockholms skärgård (Kanholmsfjärden) från i början på maj till 22 september.

 

Det enda jag behöver göra på min båt nu är att spola av den efter upptagning. Det är allt. Enstaka havstulpaner som sätter sig på kanter kan man peta bort. Fettat skrapas ju lätt av på vissa ställen vid sjösättningen. Se stäv , sida, akter nedan samt grannens båt.

 

 

Referensyta med enbart vax

 

Havstulpanangrepp på kanten vid akterspegeln


 

Andras erfarenheter

Min godvän Steghani har sin båt på Ljusterö i Stockholms skärgård. Hennes båt har legat i sjön maj till juli , en kort säsong men just under havstulpantiden. Resultat = Noll havstulpaner! Se hennas kommentar nedan!

 

 

 

Jag la i min båt i mitten på maj 2014 och tog upp den i slutet på juli.

Jag testade det giftfria medlet och när jag tog upp båten var det inte en endatulpan under.

 

Jag tar hellre ett miljövänligt alternativ som dessutom fungerar och kan

varmt rekommendera denna produkt.

 

Allt gott!

 

Stephanie König

Garvargatan 5B

112 21 Stockholm

 

Så hör av dig om du vill delta i ett större test av produkten . Söker alla typer av båtar i alla typer av vatten.  Har enbart två på västkusten som hittills sagt ja. Så dra en lans för havet! Det har jag gjort.

Trygve

 

 

 

 

Bildgalleri: Båtbottenfet

© 2015 All rights reserved.

Drivs med Webnode